Meten is weten: bouw zelf een goedkope fijn stofmeter.

Een fijn stofmeter zelf bouwen om de omringende luchtkwaliteit te meten is een boeiende en zinvolle onderneming. Fijn stof is een onderwerp waar veel om te doen is en daar wil deze site ondersteuning voor bieden – belangeloos en voor iedereen toegankelijk.
Zeer welkom!

Voidwarranties
Herrystraat 22
Deurne
elke woensdagavond 20 uur